Primaria comunei Tortoman

Str. 1 Decembrie nr. 32, cp. 907290

Telefon: +40/241/827111

Fax: +40/241/811850

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

 

primar Lucian CHITIC


 

- A N U N T -

09.10.2023

 

PRIMĂRIA COMUNEI TORTOMAN, județul CONSTANŢA, a publicat anunțul privind rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de arhivar, în baza OUG 34/2023 si HG 1336/2022.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

- A N U N T -

09.10.2023

 

PRIMĂRIA COMUNEI TORTOMAN, județul CONSTANŢA, a publicat anunțul privind rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de sofer microbuz, în baza OUG 34/2023 si HG 1336/2022.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

- A N U N T -

06.10.2023

 

PRIMĂRIA COMUNEI TORTOMAN, județul CONSTANŢA, a publicat anunțul privind rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de arhivar, în baza OUG 34/2023 si HG 1336/2022.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

- A N U N T -

06.10.2023

 

PRIMĂRIA COMUNEI TORTOMAN, județul CONSTANŢA, a publicat anunțul privind rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de sofer microbuz, în baza OUG 34/2023 si HG 1336/2022.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

- A N U N T -

05.10.2023

 

PRIMĂRIA COMUNEI TORTOMAN, județul CONSTANŢA, a publicat anunțul privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de arhivar, în baza OUG 34/2023 si HG 1336/2022.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

- A N U N T -

05.10.2023

 

PRIMĂRIA COMUNEI TORTOMAN, județul CONSTANŢA, a publicat anunțul privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de sofer microbuz, în baza OUG 34/2023 si HG 1336/2022.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

- A N U N T -

29.09.2023

 

PRIMĂRIA COMUNEI TORTOMAN, județul CONSTANŢA, a publicat anunțurile privind selecția dosarelor la concursurile de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de arhivar si cea de sofer microbuz, în baza OUG 34/2023 si HG 1336/2022.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

- A N U N T -

14.09.2023

 

PRIMĂRIA COMUNEI TORTOMAN, județul CONSTANŢA, a publicat anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de arhivar, în baza OUG 34/2023 si HG 1336/2022.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

- A N U N T -

14.09.2023

 

PRIMĂRIA COMUNEI TORTOMAN, județul CONSTANŢA, a publicat anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de șofer microbuz, în baza OUG 34/2023 si HG 1336/2022.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

- A N U N T -

03.07.2023

 

PRIMĂRIA COMUNEI TORTOMAN, județul CONSTANŢA, a publicat un anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere depuse de candidați în vederea participării la concursul de recrutare organizat de Primăria comunei Tortoman în data de 07.07.2023 - proba scrisă, pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Stare Civila si Resurse Umane.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

- A N U N T -

12.06.2023

 

PRIMĂRIA COMUNEI TORTOMAN, județul CONSTANŢA, a publicat anunțul privind proiectul ”Eficienta energetica si consolidare Camin Cultural, sat Tortoman, com. Tortoman, jud. Constanta”.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

- A N U N T -

12.06.2023

 

PRIMĂRIA COMUNEI TORTOMAN, județul CONSTANŢA, a publicat anunțul privind proiectul ”Dezvoltarea infrastructurii de transport verde - piste pentru biciclete in com. Tortoman, jud. Constanta”.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

- A N U N T -

07.06.2023

 

PRIMĂRIA COMUNEI TORTOMAN, județul CONSTANŢA, a publicat anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

- A N U N T -

03.02.2023

 

Primaria comunei Tortoman, jud. Constanta a publicat un anunt privind situatia gestionarii fondurilor cinegetice arondate Garzii Forestiere din jud. Constanta.

 

Descarca detalii de aici (.rar)

 


 

- A N U N T -

25.10.2022

 

Anunţ privind obligativitatea înscrierii în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate (SIA) pentru colectarea şi epurarea apelor uzate la nivelul UAT Tortoman !


Prin Hotărârea Guvernului nr. 714/ 2022 s-a introdus obligativitatea pentru persoanele fizice și juridice de a înregistra la Autoritatea Publică Locală sistemele individuale adecvate ( SIA )pentru colectarea și/sau epurarea apelor uzate (ex. bazine vidanjabile, fosele septice, fose septice ecologice cu sisteme de drenaj, stații de epurare rezidențiale, stații de epurare monobloc, etc).
Astfel, proprietarii imobilelor care urmează să-și construiască / instaleze un sistem individual adecvat de colectare și epurare au obligația să-l înscrie în registrul de evidență SIA, întocmit de autoritatea publică locală, în termen de 120 de zile de la punerea acestuia în funcțiune.
Această obligație revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ.
Pentru îndeplinirea acestor obligații, persoanele fizice și juridice care au deja pe proprietăți astfel de sisteme adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate trebuie să completeze și să depună la Primăria Comunei Tortoman până în data de 30.11.2022 un formular prin care solicită înscrierea în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare.
Formularele specifice pentru persoanele fizice și juridice se regăsesc pe site-ul primariei: https://www.primaria-tortoman.ro/, la secțiunea Documente- Formulare online aici. De asemenea formularele sunt disponibile în format tipărit la sediul Primăriei – Registratură.
Formularele conțin instrucțiuni de completare precum și note explicative. După completare, acestea se depun la primărie fie online pe adresa de e-mail: registratura@primaria-tortoman.ro sau direct la sediul administrației publice.
ATENȚIE! Obligația se aplică atât sistemelor existente în gospodării, cât și în cazul celor care urmează să fie construite!
Precizăm că legislația prevede amenzi între 5.000 și 10.000 lei în cazul persoanelor fizice și juridice care nu vor depune formularul de înscriere.

 


 

- A N U N T -

23.03.2022

 

Primaria comunei Tortoman, jud. Constanta a publicat un anunt privind invitatia de participare la atribuirea contractului privind ”Lucrări de construire Capela Mortuara in comuna Tortoman”.

 

Descarca detalii de aici (.rar)

 


 

 

 

 

- A N U N T -

09.03.2022

 

Primaria comunei Tortoman, jud. Constanta a publicat un anunt privind invitatia de participare la atribuirea contractului privind ”Lucrări de construire Capela Mortuara in comuna Tortoman”.

 

Descarca detalii de aici (.rar)

 

- A N U N T -

18.02.2022

 

Primaria comunei Tortoman, jud. Constanta a publicat un anunt privind inscrierile pentru ajutorul de minimis pentru legume in spatii protejate care se fac pana pe 01.03.2022 inclusiv  și a producției de usturoi, până la 16.05.2022.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

21.01.2022

 

Primaria comunei Tortoman, jud. Constanta a publicat un anunt privind implementarea proiectului IMPACT - Insertia si mobilitatea profesionala prin actiuni de calitate dedicate tinerilor cofinantat din Fondul Social European prin POCU 2014 - 2020.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

12.01.2022

 

Primaria comunei Tortoman, jud. Constanta a publicat un anunt privind obligativitatea persoanelor fizice și juridice să declare datele pentru înscrierea în Registrul Agricol.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

- A N U N T -

28.04.2020

 

Primaria comunei Tortoman, jud. Constanta a publicat un anunt transmis de Ministerul Muncii, referitor la locurile de munca din strainatate.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

26.02.2020

 

Primaria comunei Tortoman, jud. Constanta a publicat un anunt transmis de Prefectura jud. Constanta privind masurile care trebuie luate pentru prevenirea infectiei cu COVID19.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

- A N U N T -

03.06.2019

 

Primaria comunei Tortoman, jud. Constanta a publicat un anunt privind actualizare PUG Comuna Tortoman, organizare dezbatere publica.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

14.05.2019

 

privind posibilitatea de consultare Plan Urbanistic Zonal pentru reglementare zona agro-industriala, depozitare si servicii pentru industrie (ferma cultivare si procesare catina).

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

07.05.2019

 

privind intentia de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru reglementare zona agro-industriala, depozitare si servicii pentru industrie (ferma cultivare si procesare catina).

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

25.01.2019

 

privind rezultatul final al concursului de recrutare organizat pentru funcția de execuție polițist local, Clasa III, grad profesional debutant, în cadrul Primăriei Tortoman, compartimentul poliție locală.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

25.01.2019

 

privind rezultatul interviului concursului de recrutare organizat pentru funcția de execuție polițist local, Clasa III, grad profesional debutant, în cadrul Primăriei Tortoman, compartimentul poliție locală.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

22.01.2019

 

privind rezultatul final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de referent, clasa III, grad profesional debutant, compartimentul buget finanțe, taxe și impozite locale, resurse umane.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

22.01.2019

 

privind rezultatul final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul agricol și arhivă.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

22.01.2019

 

privind rezultatul probei interviu a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de referent, clasa III, grad profesional debutant, compartimentul buget finanțe, taxe și impozite locale, resurse umane.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

22.01.2019

 

privind rezultatul probei interviu a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul agricol și arhivă.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

22.01.2019

 

privind rezultatul probei scrise a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de referent, clasa III, grad profesional debutant, compartimentul buget finanțe, taxe și impozite locale, resurse umane.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

22.01.2019

 

privind rezultatul probei scrise a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul agricol și arhivă.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

21.01.2019

 

privind rezultatul probei scrise a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie de polițist local, clasa III, grad profesional debutant, compartimentul poliție locală.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

17.01.2019

 

privind selecţia dosarelor pentru concursul organizat de Primăria comunei Tortoman în data de 22.1.2019 pentru cuparea funcţiilor publice vacante de inspector, Clasa I, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului agricol și arhivă, respectiv referent, Clasa III, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului buget finanțe, taxe și impozite locale, resurse umane.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

17.01.2019

 

privind selecţia dosarelor pentru concursul organizat de Primăria comunei Tortoman în data de 21.1.2019 pentru cuparea funcţiei publice vacante de poliţist local, Clasa III, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului poliţie locală.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

- A N U N T -

20.12.2018

 

Scoaterea la concurs a două funcții publice vacante din cadrul Primăriei comunei Tortoman, pe durată nedeterminată, în data de 22 ianuarie 2019 la sediul din com. Tortoman, sat Tortoman, strada 1 Decembrie, nr. 32:
– 1 funcţie publică vacantă de referent, clasa III, grad profesional debutant în cadrul compartimentului buget finanțe, taxe și impozite locale, resurse umane;
– 1 funcţie publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului agricol și arhivă.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

20.12.2018

 

Scoaterea la concurs a unei funcții publice vacante din cadrul Primăriei comunei Tortoman, pe durată nedeterminată, în data de 21 ianuarie 2019 la sediul din com. Tortoman, sat Tortoman, strada 1 Decembrie, nr. 32:
– 1 funcţie publică vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional debutant în cadrul compartimentului poliţie locală.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

20.06.2018

 

Comuna Tortoman anunta publicului interesat asupra proiectului: MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA TORTOMAN propus a fi amplasat in judetul Constanta, comuna Tortoman, extravilan, De 444/3, De 391, De 157/11, De 157/11, De 172, De 157/9, De 157/2, De 331/4 - NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.

 

Descarca anuntul complet de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

29.05.2018

 

Comuna Tortoman anunta publicului interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA TORTOMAN propus a fi amplasat in judetul Constanta, comuna Tortoman, extravilan, De 444/3, De 391, De 157/11, De 157/11, De 172, De 157/9, De 157/2, De 331/4.

 

Descarca anuntul complet de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

10.05.2018

 

privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu privind proiectul ”Modernizare strazi si drumuri comunale A.D.I. Valea Dropiei” - nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

22.03.2018

 

privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu privind proiectul ”Modernizare strazi si drumuri comunale A.D.I. Valea Dropiei”.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

15.02.2018

 

Conform prevederilor art.163 alin.(2) si al art.342 (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, amenzile contraventionale datorate de catre contravenienti domiciliatiin Comuna Tortoman se pot plati la caseria Primariei sau in contul RO28TREZ23221A470400XXXX deschis la Trezoreria Medgidia, codul de identificare fiscala 4514926.
      La rubrica „mentiuni privind plata” se va completa cu CNP-ul contravenientului si numarul procesului-verbal de contraventie.
Conform art.3 din Ordinul nr.7166/2017 privind stabilirea obligatiilor fiscale locale care se platesc in contul unic RO28TREZ23221A470400XXXX
Ordinea stingerii amenzilor contraventionale este urmatoarea:
a) amenzile contravenţionale pentru care, conform legii, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii, dacă plata se face în termen de 48 de ore sau, după caz, în termen de două zile lucrătoare;
b) celelalte amenzi contravenţionale aplicate contribuabilului şi aflate în evidenţa organului fiscal la data plăţii, în ordinea vechimii lor.
(2) Dacă două sau mai multe amenzi contravenţionale au fost aplicate în aceeaşi zi, suma achitată de contribuabil stinge în mod proporţional din cuantumul fiecărei amenzi contravenţionale.
(3) În cazul în care amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. a) nu se află în evidenţa organului fiscal local, contravenientul va preciza în ordinul de plată numărul şi data procesului-verbal de constatare a contravenţiei, emitentul acestuia şi sintagma „plată 48 ore“ sau, după caz, „plată 2 zile lucrătoare“.

 

- A N U N T -

07.12.2017

 

Persoanele fizice sau juridice, care dețin în comună imobile cu destinația de locuință, se vor prezenta la sediul Primăriei Comunei Tortoman până la data de 31 martie 2018, în vederea depunerii declarației de impunere pentru stabilirea taxei de salubritate.
     Declarația se completează pentru fiecare imobil deținut, putând fi depusă și pe mail primaria_tortoman@yahoo.com.
     Cei care nu depun declarația vor fi debitați din oficiu cu numărul de persoane existent în evidența registrului agricol.
     Declarația falsă se sancționează conform Codului penal, dar și prin retragerea bonificației.
    Formularul se poate descărca de pe site-ul primăriei www.primaria-tortoman.ro, secțiunea formulare - aici.

 

- A N U N T -

06.11.2017

 

privind selectia dosarelor pentru concursul organizat intre 14 - 16.11.2017 pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de sofer.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

23.10.2017

 

Scoaterea la concurs a următoarei funcții contractuale de execuţie vacante din cadrul Primăriei comunei Tortoman, pe durată nedeterminată, în perioada 14 – 16 noiembrie 2017, respectiv: 14 noiembrie 2017, orele 10:00 - proba scrisă, 16 noiembrie 2017, orele 10:00 interviul pentru candidații admiși la proba scrisă, la sediul din strada 1 Decembrie, nr. 32: – şofer - 1 post..

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

24.07.2017

 

Scoaterea la concurs a următoarei funcții contractuale de execuţie vacante din cadrul Primăriei comunei Tortoman, pe durată nedeterminată, în perioada de 21 – 23 august 2017, respectiv: 21 august 2017, orele 10:00 - proba scrisă, 23 august 2017, orele 10:00 interviul pentru candidații admiși la proba scrisă şi 23 august 2017, orele 14:00 – proba practică, la sediul din strada 1 Decembrie, nr. 32: şofer microbuz şcolar - 1 post.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

21.09.2016

 

privind rezultatul final la concursul organizat de Primăria comunei Tortoman, pentru ocuparea functie de executie vacante de Referent, clasa III, debutant.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

16.09.2016

 

privind rezultatul final la concursul organizat de Primăria comunei Tortoman, pentru ocuparea functie publice vacante de politist local, clasa III, debutant.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

08.09.2016

 

privind selectia dosarelor pentru concursul organizat de Primăria comunei Tortoman, in perioada 14-16.09.2016, pentru ocuparea functie publice vacante de politist local, clasa III, debutant.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

08.09.2016

 

privind selectia dosarelor pentru concursul organizat de Primăria comunei Tortoman, in perioada 19-21.09.2016, pentru ocuparea functie publice vacante de referent, clasa III, debutant.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

26.08.2016

 

În urma semnarii contractului de finantare nr.105/09.10.2013 intre Ministerul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varsnice si Comuna Tortoman, entitatea are nevoie sa contracteze :
     “Lucrari de construire „Centru de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc, comuna Tortoman, Judetul Constanta, CZ-69/CT”, cod CPV 45215213-3”
     Valoarea estimata pentru executarea lucrarilor conform bugetului subproiectului este de 332970 lei, fără T.V.A., respectiv 74140 euro, curs euro din data de 13.07.2016, 1 euro=4.4911 lei.
     Daca sunteti interesat, va rugam sa depuneti o solicitare privind documentatia de atribuire si proiectul tehnic la sediul primariei.
     Termenul limita de depunere a ofertelor este 30.08.2016 orele 12:00.

 

Descarca detalii de aici (.rar)

 

- A N U N T -

11.08.2016

 

Scoaterea la concurs a funcției contractuale de execuţie vacante din cadrul Primăriei comunei Tortoman, pe durată nedeterminată, în perioada 8 – 12 septembrie 2016, respectiv: 8 septembrie 2016 orele 10:00 - proba scrisă şi 12 septembrie 2016 orele 10:00 - interviul, la sediul din strada 1 Decembrie, nr. 32: – arhivar - 1 post.

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

10.08.2016

 

Scoaterea la concurs a funcției publice vacante din cadrul Primăriei comunei Tortoman, pe durată nedeterminată, în intervalul 19 – 21 septembrie 2016 la sediul din strada 1 Decembrie, nr. 32:
– 1 funcţie publică vacantă de referent, clasa III, grad profesional debutant în cadrul compartimentului stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială.

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

10.08.2016

 

Scoaterea la concurs a unei funcții publice vacante din cadrul Primăriei comunei Tortoman, pe durată nedeterminată, în intervalul 14 - 16 septembrie 2016 la sediul din strada 1 Decembrie, nr. 32:
– 1 funcţie publică vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional debutant în cadrul compartimentului poliţie locală.

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

25.04.2016

 

Privind selecţia dosarelor pentru concursul organizat de Primăria comunei Tortoman în perioada 12-16.5.2016 pentru ocuparea postului de execuţie contractual vacant

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

25.04.2016

 

Scoaterea la concurs a funcției contractuale de execuţie vacante din cadrul Primăriei comunei Tortoman, pe durată nedeterminată, în perioada 12 - 16 mai 2016, respectiv: 12 mai 2016 orele 10:00 - proba scrisă şi 16 mai 2016 orele 10:00 - interviul, la sediul din strada 1 Decembrie, nr. 32: şofer - 1 post.

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

25.04.2016

 

Scoaterea la concurs a funcției publice vacante din cadrul Primăriei comunei Tortoman, pe durată nedeterminată, în intervalul 23 - 25 mai 2016 la sediul din strada 1 Decembrie, nr. 32:
– 1 funcţie publică vacantă de referent, clasa III, grad profesional debutant în cadrul compartimentului stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială.

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

08.04.2016

 

Primaria Tortoman anunta scoaterea la concurs a următoarelor funcții contractuale de execuţie vacante din cadrul Primăriei comunei Tortoman, pe durată nedeterminată, în perioada de 19 - 21 aprilie 2016, respectiv: 19 aprilie 2016 orele 10:00 - proba scrisă şi 21 aprilie 2016 orele 10:00 - interviul, la sediul din strada 1 Decembrie, nr. 32:
– şofer I - 1 post;
– muncitor calificat I(sudor) - 1 post;
- guard - 1 post.

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

08.04.2016

 

Primaria Tortoman anunta scoaterea la concurs a 2 funcții publice vacante din cadrul Primăriei comunei Tortoman, pe durată nedeterminată, în intervalul 9 - 11 mai 2016 la sediul din strada 1 Decembrie, nr. 32:
– 1 funcţie publică vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional principal în cadrul compartimentului poliţie locală;
– 1 funcţie publică vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional debutant în cadrul compartimentului poliţie locală.

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

22.03.2016

 

Primaria Tortoman a publicat un anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

15.03.2016

 

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat pentru functia de executie Poliţist local Clasa III, grad profesional debutant in cadrul Primariei Tortoman.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

14.03.2016

 

Primaria Tortoman anunta scoaterea la concurs a unor funcții publice vacante de politist local.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 

- A N U N T -

15.02.2016

 

Primaria Tortoman anunta scoaterea la concurs a 3 funcții publice vacante din cadrul Primăriei comunei Tortoman, pe durată nedeterminată, în intervalul 15-17 martie 2016 la sediul din strada 1 Decembrie, nr. 32:
– 1 funcţie publică vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului poliţie locală;
– 2 funcţii publice vacante de polițist local, clasa III, grad profesional debutant în cadrul compartimentului poliţie locală.
POLIȚIST LOCAL, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT – COMPARTIMENT POLIŢIE LOCALĂ
POLIȚIST LOCAL, CLASA III, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT – COMPARTIMENT POLIŢIE LOCALĂ

Data desfăşurării concursului:

- proba scrisă în data de 15.3.2016, orele 10:00, iar interviul candidaților admiși în data de 17.3.2016 orele 10:00.
- dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României partea a III - a.

 

Descarca detalii de aici (.pdf)

 


 

 

 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Patrimoniu | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf reader :.

2012 © Primaria comunei Tortoman.
   v2.0   Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.